Kategoria: Edukacja

Read More

Growth Mindset — nastawienie na rozwój

Nastawieniu na rozwój przeciwstawia się często nastawienie sztywne, czyli fixed mindset – co można też tłumaczyć jako nastawienie naprawione lub nastawienie stałe. Nastawienie na rozwój to zmaganie się z przeciwnościami i błędami. Nastawienie stałe to […]

8 zasad Growth Mindset

Nastawieniu na rozwój przeciwstawia się często nastawienie sztywne, czyli fixed mindset – co można też tłumaczyć jako nastawienie naprawione lub nastawienie stałe.Nastawienie na rozwój to zmaganie się z przeciwnościami i błędami. Nastawienie stałe to skuteczne […]