8 zasad Growth Mindset

Nastawieniu na rozwój przeciwstawia się często nastawienie sztywne, czyli fixed mindset – co można też tłumaczyć jako nastawienie naprawione lub nastawienie stałe.
Nastawienie na rozwój to zmaganie się z przeciwnościami i błędami. Nastawienie stałe to skuteczne unikanie błędów za wszelką cenę.

Uczenie się na błędach

Błąd, negatywny wynik to szansa nauczenia się czegoś, a nie porażka, okazja do wycofania się.

Nie unikanie porażek za wszelką cenę

Na porażkach uczymy się, a nie unikamy ich za wszelką cenę, bo ceną tą zwykle jest nasz rozwój.

Wszystkiego można się nauczyć

Możemy uczyć się czego chcemy, błędy wcale nie wyznaczają granic naszych możliwości, są jedynie drogowskazami pokazującymi, że należy obrać inny, właściwszy kierunek.

Zdolności należy pielęgnować

Zdolności nie są niczym stałym. Nie rozwijane, nie pielęgnowane będą zanikać. W warunkach powtarzania ciągle tego samego schematu w ogóle się nie rozwiną, bo zdolności i talenty zwykle nie poddają się schematom. Zdolności należy rozwijać. Łatwiej żyć z czymś stworzonym od zera niż zaniedbanym talentem.

Potencjał wymaga rozwoju

Potencjał człowieka to efekt wysiłku i talentu. Potencjał ten nigdy nie jest z góry określony, ponieważ nie wiemy w jakim kierunku będzie się rozwijał. Czy zachowa otwartość, czy zabrnie w ślepą uliczkę.

Szukanie nowych rozwiązań

Nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań należy przeciwstawiać „starym, wypróbowanym metodom”. Pierwsza postawa nie ogranicza nas, druga sprowadza do roli operatorów jednego narzędzia.

Właściwie interpretowany feedback

Feedback jest zawsze czymś konstruktywnym. Nieważne, czy ktoś nas krytykuje, czy chwali. Jeśli nasz umysł jest otwarty, potrafimy również usunąć z niego jednoznaczny hejt, który obniża nam nastrój. Nie przechowujemy też pustych pochwał, by nie spocząć na laurach. Jesteśmy sobą i rozwiązujemy nasz problem i wszystko, co uważają inni rozpatrujemy pod kątem przydatności do rozwiązania naszego problemu

Jakość doświadczenia

Doświadczenie to zdolność rozwiązywania problemów w danej dziedzinie, a nie wiedza o schemacie, jaki należy powtarzać, by osiągnąć sukces.