Growth Mindset — nastawienie na rozwój

Nastawieniu na rozwój przeciwstawia się często nastawienie sztywne, czyli fixed mindset – co można też tłumaczyć jako nastawienie naprawione lub nastawienie stałe. Nastawienie na rozwój to zmaganie się z przeciwnościami i błędami. Nastawienie stałe to skuteczne unikanie błędów za wszelką cenę.

Umysł i talent to jedynie podstawa. W myśl idei growth mindset, prawdziwa praca nad rozwojem polega na wyrobieniu w sobie/w uczniu nie tylko samego pragnienia uczenia się, ale również swego rodzaju odporności koniecznej dla rozwoju.

Growth Mindset, odporność na porażkę

Porażka potrafi zniechęcić do dalszego działania. Może jednak stanowić bodziec do dalszego działania. Wszystko zależy właśnie od naszego nastawienia.

Jeśli nasz umysł pracuje w sztywnym trybie: „porażka-źle sukces-dobrze”, wiele się nie nauczymy. Wciąż powtarzać będziemy ten sam schemat, dopóki nie natrafimy na błąd. Czy będziemy jednak w stanie, z naszym sztywnym nastawieniem, ten błąd zinterpretować?

Growth Mindset, to nastawienie na rozwój , a zatem i konieczna do rozwoju odporność na porażkę. Ucząc się, będąc otwartym, poszukując nowych rozwiązań przeprowadzamy zwykle jakiegoś rodzaju doświadczenia, eksperymentujemy. Wyniki tych eksperymentów mogą być różne. W przypadku sztywnego nastawienia na sukces, każdy negatywny wynik będzie zniechęcał. Otwartość zaś pozwoli zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski

Growth Mindset, klucz do sukcesu

Sztywne nastawienie jest wygodne: powtarzamy schemat, a gdy coś nie wychodzi rozkładamy ręce i mówimy „nie można”.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Mamy zamknięty kuferek i poszukujemy sposobu otwarcia go, czyli po prostu klucza. Zamek, do którego ma pasować klucz nie jest zbyt skomplikowany. Próbujemy więc otworzyć go kolejno: śrubokrętem, zagiętym gwoździem, cienkim drutem ze spinacza. Bez sukcesu. Przy sztywnym nastawieniu na kuferku zawiśnie pewnie tabliczka z napisem „Brak klucza, nie otwierać”.

Nastawienie na rozwój to nastawienie na rozwiązywanie problemów. Błędne rozwiązania złożą się na kształt wytrycha, do którego sporządzenia być może potrzebujemy drutu grubszego niż spinacz, z płaską końcówką, a nie zaostrzonego jak gwóźdź.

Skoro kuferek czymś został zamknięty, istnieje coś, co go otworzy. Sporządzenie klucza, wytrycha, wymaga właśnie otwartości.